ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


Γενικοί Όροι

Η DISERTUM S.C.P (καθεξής Disertum), είναι ο κάτοχος της μάρκας Ibexrentacar, των δικτυακών τόπων www.ibexrentacar.com και του λογισμικού διαχείρισης στόλου Ibexrentacar, των υπολοίπων εφαρμογών υπολογιστών και ιστοσελίδων δημοσιευμένων και φιλοξενουμένων στους ανώθι δικτυακούς τόπους και των διακριτικών στοιχείων, σχεδίων, ανάπτυξη λογισμικού, γραφικά, εργαλεία, λειτουργίες, εγχειρίδια και περιεχόμενα έγγραφα.

Συμφώνα με την απαίτηση της ισχύουσας ισπανικής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την Κοινωνία της Πληροφορίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, γίνεται παράθεση στους χρήστες των κοινωνικών και δημοσιονομικών δεδομένων και τις λέπτομέρειες καταχώρησης της εταιρίας:

Έδρα Εταιρίας
Pi i Margall 2-C2
Sant Quirze del Vallès
08192 Barcelona

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (C.I.F.)
J65088981

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
info@ibexrentacar.com

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
0034 902 00 81 85

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή αίτηση μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στην παραπάνω διεύθυνση, μέσω τηλεφώνου ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όροι χρήσης

Η Disertum μπορεί να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, το σχέδιο, την εμφάνιση ή/και την διάταξη της ιστοσελίδας, όπως και να προσθέσει καινούριες υπηρεσίες και να αλλάξει τους Γενικούς Όρους απαιτούμενους για να τη χρήση των ιδίων.
Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου σας δίνει την ιδιότητα χρήστη και μέσω αυτού εκφράζετε την πλήρη αποδοχή και χώρις επιφύλαξεις όλων και κάθε ενός από των ισχύοντων Γενικών Όρων από τη στιγμή που εσείς ως χρήστης εισέρχεστε στον δικτυακ τόπο. Ο Χρήστης υποχρεούται να κάνει χρήση του δικτυακού τόπου σύμφωνα με το νόμο, αυτών των Γενικών Όρων, με ηθική και με συμπεριφορά κοσμία φέροντας ευθύνη αποζημίωσης έναντι της Disertum ή έναντι τρίτων που μπορεί να θιχτούν από την παραβίαση αύτης της υποχρέωσης.

Για τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών τις ιστοσελίδας της Disertum, ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρηθεί πρωτίστως, επιλέγοντας αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης τα οποία ο χρήστης δεσμεύεται να τα χρεισιμποποιεί με την πρέπουσα επιμέλεια.

Όροι χρήσης της δοκιμαστικής έκδοσης του Ibexrentacar

Η Disertum παρέχει εντελώς δωρεάν σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο, τη δυνατότητα να χρεισιμοποιήσει τη δοκιμαστική έκδση του λογισμικού. Για αυτό θα πρέπει να συμπληρώσει απαραίτητα στοιχεία στη φόρμα εγγραφής που παρέχει η Disertum στην ιστοσελίδα https://www.ibexrentacar.com/ και να δεχτεί τους όρους χρήσης αυτής της υπηρεσίας.
Η δοκιμαστική έκδοση της υπηρεσίας Ibexrentacar έγκυται σε μια λυση που επιτρέπει πρόσβαση στο χρήστη απο το πρόγραμμα περιήγησής του ή άλλη συσκευή, σε όλες τις λειτουργίες διαχείρισης και λειτουργικότητας του Ibexrentacar.
Η Disertum διατηρεί το διακαίωμα να παρέχει την έκδοση των εφαρμογών που θεωρεί πρέπουσα, όπως και να τροποποιήσει οποιαδήποτε στιγμή τις διαθέσιμες εφαρμογές βάση των καινούριων εκδόσεων, χωρίς την ανάγκη να ενημερώσει το χρήστη για αυτές τις αλλαγές.
Μόλις συμπληρωθεί η φόρμα εγγραφής η Disertum θα στείλει e­mail στην υποδηλωμένη από το χρήστη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο θα υποδεικνύονται τα στοιχεία πρόσβασης στην υπηρεσία.
Θα παρέχεται μονάχα μία δοκιμαστική έκδοση της υπηρεσίας Ibexrentacar προς κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η διαδικτυακή εφαρμοφή, το σχέδιο, η ανάπτυξη λογισμικού, τα προγράμματα πληροφορικής, τα εγχειρίδια, τα τεχνικά έγγραφα, καθώς και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, έχοντας ενδεικτικό και όχι αποκλειστικό τίτλο, κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες, εικονίδια, προγράμματα, συνδέσμους και λοιπά περιερχόμενα, όπως και το γραφιστικό σχέδιο και ο πηγαίος κώδικας ειναι πνευματικη ιδιοκτησία της Disertum ή τρίτων, στην περίπτωση των οποίων έχουν δώσει έγκριση στην Disertum να τα περιλάβει και να χρησιμοποιήσει στην ιστοσελίδα της. Τα προαναφερθέντα περιεχόμενα προστατεύονται από την εγχώρια νομοθεσία και διεθνείς συνθήκες σχετικά με τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας αυτής της ιστοσελίδας είναι νομικά κατοχηρωμένα και η πρόσβαση σε αυτή καθώς και η ίδια η χρήση της από το χρήστη, δεν θεωρείται σε καμοία περίπτωση ως παραχώρηση κάποιου είδους άδειας χρήσης ή δικαίωμα πάνω σε κάποιο περιουσιακό στοιχείο που ιδιοκτησία ή κατοχή αντιστοιχεί στην Disertum ή σε τρίτους. Απαγορεύται ρητά και θα ασκηθεί ποινική δίωξη βάση της εγχώριας νομοθεσίας και του διεθνούς δικαίου, εαν γίνει μερική ή ολική αναπαραγωγή περιεχομένου, μάρκας, ονομάτων, διαφημιστηκών ή χαρακτηριστικών στοιχείων οποιασδήποτε μορφής που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα, καθώς και η πώληση, παραχώρηση, ενοικίαση, διανομή, δημοσίευση, μετατροπή η οποιαδήποτε άλλη πιθανή χρήση, χωρίς την εκ των προτέρων εξουσιοδότηση από τους δικαιούχους.

Οι παρώντες γενικοί όροι χρήσης της δικτυακής εφαρμογής δεν παραχωρούν στον χρήστη κανένα δικαίωμα χρήσης, μεταβολής, εκμετάλευσης, αναπαραγωγής, διανομής ή δημοσίευσης της εφαρμογής ή/και των εργαλείων, λειτουργιών, υπηρεσιών σχετικών με των εδώ σαφώς αναφερομένων.

Νόμος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισπανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (LOPD) 15/1999, 13 Δεκέμβριου, η Disertum σας ενημερώνει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτή την ιστοσελίδα θα ενσωματωθούν σε ένα αυτοματοποιημένο αρχείο εγγεγραμένο στην Υπηρεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ανοίκουν στην Disertum S.C.P, έχοντας ως σκοπό την εξυπηρέτηση των αιτήσεων σας. Όσον αφορά το άρθο 5 του ανωτέρω νόμου, θα ενημερωθείτε δεόντως με τα ερωτηματολόγια μας για τη χρήση των δεδομένων που θα παρέχει.

Σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 15/1999, 13 Δεκέμβριου Μαδρίτη, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα, διόρθωσης εαν τα στοιχεία δεν είναι σωστά και διαγραφής του αρχείου κάνοντας μια γραπτή αίτηση προς: Atención LOPD, Disertum S.C.P, C/ Pi i Margall 2-­C2, 08192, Sant Quirze del Vallès (Barcelona), España, είτε στέλνοντας την ίδια αίτηση στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@ibexrentacar.com εκπληρώνοντας έτσι την προβλεπόμενη ρύθμιση του άρθρου 5.4 του ίδιου νόμου.
Contact us

Barcelona
C\Pi i Margall, 6
08192 Barcelona

0034 902 00 81 85
info@ibexrentacar.com